четвърти на петия ден

понякога
е четвърти на петия ден
понякога никога не идва
понякога не бива и да го чакаме
понякога не е трябвало и да бъде
но съм
и съм била
и вероятно ще бъда
но днес е просто четвърти на петия ден
но не е просто ден
/33/

защо се изгубих сред вас

гледам от високо
но не виждам себе си
приближавам – малки хора
но пак ме няма там

къде съм и защо се изгубих сред вас?
защо краката ми омекнаха, когато трябваше да ме държат?
защо капачки, защо се свихте?

защо гърбът ми се изви
когато кръстът трябваше да му е най-добър приятел?