i must vs. i feel the need to

„трябва
да отделя
7 минути днес“

ненавиждам
всяка една минута
от твоето чувство на задължение към мен