след теб

и след тебе има само красота
научих се отново да заспивам
и всеки нов ден със усмивка да съшивам

спокойна съм.