официалности

официално раждам се днес
неофициално ще дочакам 4-ти
6 дни преди демократичната нощ
а днес дали е Ноември.