не може

а на мен ми се иска
в кошница да я сложа
да и завържа очите
и нищо да не вижда
да не чува
да вижда светът малък
какъвто аз го виждам
не искам да имаме
еднакви крачки
нито в такт да вървим
но да бъде в моята посока
егоцентрична дори
и какво като се спъваме
няма нищо
нали си имаме
безтактово вървене
но с тактово туптене
накрая ще сложа торба
върху кошницата
за да не може
никой
да
Я
пипа.