кутия с клечки

Една кутия
4 клечки
Стари книги с буболечки
Стол и маса
Канапе
За хората изглежда нищо
Но за нас е всичко.​