изсъхнали корички хляб

храниш ме със изсъхнали корички хляб
а аз се правя, че е най-любимото ми ястие

докогато аз реша.