нали съм твой

Не ме пришпорвай. Всичко е наред. Нещата трябва да се случват бавно. Рисуваш ли на някого портрет, нанасяш цветовете с четка плавно – така и с любовта. Тя не търпи да бъде принуждавана за нещо – понякога е нужно да поспи след думите и ласките горещи. Не ме пришпорвай. Утре пак е ден. И пак