абстиненция

абстиненция е всяко състояние без нея
и в същото това състояние
тя е и дрогата
и антидота

как се излиза от този параграф 22?