чакълест път

да бъдеш там, където всички останали искат да бъдат е върховната глупост на личността.
аз идвам от чакълест път. през родопските баири.
и тръгнах по чакълест път. където малцина индивидуалисти срещам.