самурайски поговорки

“Аз нямам приятели – направих ума си мой приятел. Аз нямам меч – направих ума си мой меч.”

“Аз нямам установени принципи – направих приспособимостта към обстоятелствата свой принцип.”