самурайски поговорки

„Аз нямам приятели – направих ума си мой приятел. Аз нямам меч – направих ума си мой меч.“

„Аз нямам установени принципи – направих приспособимостта към обстоятелствата свой принцип.“