много думи

„Никога няма да мога да го стигна тва
Хора на главите с по сто лица.“

NDOE – Много думи
_
Как не ви тежат тези фасади? А може би гърбината я приспособихте, главно, за да може тях да носите?